Firma nasza działa w zakresie szeroko pojętej Ochrony Środowiska.

 Prowadzimy prace między innymi z zakresu:

  • Doradztwa dla firm i instytucji w zakresie ochrony środowiska

  • Naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

  • Obliczanie opłaty produktowej

  • Prowadzenia sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska

  • Przygotowywania dokumentacji z zakresu OŚ

  • Projektowania montażu i naprawy automatyki z zakresu OŚ

  • Nadzoru technologicznego oczyszczalni ścieków

  • Projektowania i programowania układów sterowania procesami

 
       
 

Głównymi naszymi partnerami są małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Firma nasza działa w oparciu o system B2B (biznes dla biznesu). Od kilku lat wspieramy firmy, aby w gąszczu niezrozumiałych przepisów i nowych obowiązków z zakresu ochrony środowiska znalazły prostą i właściwą drogę. Niestety obowiązki sprawozdawczości środowiskowej  ciążą na każdej nawet najmniejszej firmie, czego często jesteśmy nieświadomi.